PLAN ZAJĘĆ WE WRZEŚNIU 2016

Administrator Dnia .

 

Data zajęć

Godziny zajęć

Miejsce

17.09.2016

11:30

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY UL. PIŁSUDSKIEGO 60

1.Cel turnieju.
- wyłonienie najlepszych szachistów w grupach wiekowych
- integracja młodzieży poprzez sport i kulturę
2. Termin i miejsce 17.09. 2016 w sobotę Zabrze - Ogród Botaniczny ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 60
3. Zgłoszenia: należy dokonać zapisu na stronie turnieju znajdującego się na: 
www.chessarbiter.com/turnieje lub Maciej Janiszewski tel.: 790-790-463
Z uwagi na zapewnienie przez organizatora odpowiedniej ilości zestawów szachowych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Ilość miejsc 40 osób.
4. Wpisowe. Należy wpłacać w kasie ogrodu botanicznego – tylko za wejście (wynosi 1zł)
Za wyjątkiem biletu wstępu do ogrodu botanicznego, uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne.
5.Nagrody:
Zwycięzca turnieju otrzymuje puchar, trzech najlepszych z każdej grupy medale + dyplomy
Podział na grupy: A do 14 lat, grupa B 14 – 18 lat oraz grupa OPEN.
6. W turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE. 
Turniej przeprowadzany systemem szwajcarskim na dystansie:
9 rund tempem 15 minut na zawodnika. 
Sędzia główny Maciej Janiszewski
Uwagi: punktacja pomocn.: Bucholtz skrócony, Bucholtz pełny, wynik bezpośredni, liczba zwycięstw.
8. Terminarz. 
17.09.2016r. – potwierdzenia zgłoszeń w godz. od 11.00 do 11.30. 
Odprawa Techniczna o godz. 11.40
Rozpoczęcie 1-szej rundy godz. 11.45, kolejne rundy zaraz po zakończeniu poprzedniej. 
Szczegółowy harmonogram na stronie turnieju.
Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.